Course curriculum

  1. Välkommen!

  2. Välkommen!

  1. Vibration

  2. Energilära

  3. Aura

  4. Auraseende

  5. Workbook Block 1

  1. Andevärldens Struktur

  2. Medvetenhet

  3. Din Andliga Vägledare

  4. Ditt inre rum

  5. Andedjurens Rike

  6. Workbook Block 2

  1. Ceremoniellt Arbete

About this course

 • $94.00
 • 14 lektioner
 • 1 timmas videoinnehåll

Discover your potential, starting today