Kursplan

Runoraklet | Världarna | Runorna | Trummeditationer

  1. VAD ÄR RUNOR?

  2. ATT TOLKA RUNOR

  3. SKAPELSEBERÄTTELSEN MED RUNOR

  4. WORKBOOK FÖR UTSKRIFT

  1. RESAN I VÄRLDARNA

  2. WORKBOOK FÖR UTSKRIFT BLOCK 2

  3. Muspelheim

  4. Asgård

  5. Vanaheim

  6. Ljusalvheim

  7. Midgård

  8. Svartalvheim

  9. Jotunheim

  10. Helheim

  11. Nifelheim

  1. Runor & Orakelduk

  2. WORKBOOK FÖR UTSKRIFT BLOCK 3

  1. WORKBOOK FÖR UTSKRIFT BLOCK 4

  2. Odens dragning

  3. Nornornas dragning

  1. Workbook för utskrift - Block 5 del 1

  1. Kvinna född 1959

Information

 • $139.00
 • 20 lektioner
 • Runor & Orakelduk
 • Veckovis frågestund på Zoom

Discover your potential, starting today